top of page

Aynı Yer

Oturduğumuz yerden gökyüzüne, yeryüzüne ve yeryüzünü bir mikser gibi karıştırıp değiştiren, başka bir şeye çeviren insana ait yeni yeryüzüne bakıyoruz.

Same Place

 

A mixer combining and changing where we sit, the sky, and the earth. We are looking at a new something belonging to the human, a new world. 

bottom of page