Höyük

“Modern” insanın “ilkel” diye nitelendirdiği insan, yaşamaya uygun yerleri binlerce yıl terk etmeden kullanmış, bu da “höyük” dediğimiz tepe şeklinde katmanlardan oluşan yapıları meydana getirmiştir. Höyükler, savaşlarla yahut doğal nedenlerle yerle bir olan bir yaşam alanının, küllerinden tekrar tekrar doğmasıdır.


Uzak geçmişi arkeolojik kazı yöntemleriyle incelemek mümkün. Pekiyi, yaşadığımız zamanı nasıl inceler, “modern höyükleşme” sürecini nasıl deneyimleriz?


Tarih boyunca katmanlar halinde gökyüzüne doğru ilerleyen yapılaşma, günümüzde hem gökyüzüne hem de yeraltına doğru hızla ilerliyor. Bunu yaparken de dönüştürüyor, yıkıyor, biriktiriyor, karıştırıyor. Proje bu bağlamda olabildiğince geniş zaman aralıklarında gerçekleşen bu süreci, gerçek düzlemden kopartıp, imge düzlemine taşıyarak, yeni ve tartışılabilir imgeler
ortaya koymakta. Proje ayrıca fotoğraftaki “an” kavramının ötesinde, geniş zamanı deneyimleyip, modern höyüklerin oluşumuyla ilgili, canlı bir fikir
vermeye çalışıyor.

Not: Proje sürekli güncel bir şekilde devam ediyor.

Ödüller / Gösterimler

* İstanbul Ulus Lions Kulübü Genç Arayışlar 5. Fotoğraf yarışması 1. lik ödülü

* Base 2020

© 2017 TOLGA AKBAS