top of page
 015.jpg

Höyük

“Modern” insanın “ilkel” diye nitelendirdiği insan, yaşamaya uygun yerleri binlerce yıl terk etmeden kullanmış, bu da “höyük” dediğimiz tepe şeklinde katmanlardan oluşan yapıları meydana getirmiştir. Höyükler, savaşlarla yahut doğal nedenlerle yerle bir olan bir yaşam alanının, küllerinden tekrar tekrar doğmasıdır.


Uzak geçmişi arkeolojik kazı yöntemleriyle incelemek mümkün. Pekiyi, yaşadığımız zamanı nasıl inceler, “modern höyükleşme” sürecini nasıl deneyimleriz?


Tarih boyunca katmanlar halinde gökyüzüne doğru ilerleyen yapılaşma, günümüzde hem gökyüzüne hem de yeraltına doğru hızla ilerliyor. Bunu yaparken de dönüştürüyor, yıkıyor, biriktiriyor, karıştırıyor. Proje bu bağlamda olabildiğince geniş zaman aralıklarında gerçekleşen bu süreci, gerçek düzlemden kopartıp, imge düzlemine taşıyarak, yeni ve tartışılabilir imgeler
ortaya koymakta. Proje ayrıca fotoğraftaki “an” kavramının ötesinde, geniş zamanı deneyimleyip, modern höyüklerin oluşumuyla ilgili, canlı bir fikir
vermeye çalışıyor.

Not: Proje sürekli güncel bir şekilde devam ediyor.

Ödüller / Gösterimler

* İstanbul Ulus Lions Kulübü Genç Arayışlar 5. Fotoğraf yarışması 1. lik ödülü

* Base 2020 (20-25 Kasım 2020)

* New Talents 2020 - Collective Exhibition Berlin / B-Part Gallery

* Albe Art Gallery 2. Kişisel / Karma Sergi Onur ödülü 2021

"Mounds" (EN)

 

What the “Modern” human describes as the “primitive” human, has long used or re-used places that are suitable for living without leaving for thousands of years, which has resulted in multi-layered hill like structures which we call “mounds”. Mounds are the usage of living spaces that are constructed from the ashes of what has been destroyed by wars or natural causes, a rebirth. It is possible to examine the distant past through archeological methods. But how can we examine the current moment we live in and the process of these “modern mounds”? Throughout history and today, we see these layered structures rapidly moving towards both the sky and the undergrounds while transforming, breaking, accumulating, and mixing. In this context, the project works to strip away from the real plane, and move towards the plane of an image while creating a new space that offers contemplation through the examination of overtime. Also the project challenges the concept of “a moment” while examining a long stretch of time and works to keep an up to date record of these modern mounds.

NEW TALENTS 

2020

COLLECTIVE EXHIBITION

BERLIN

For the new edition of its NEW TALENTS group show, PEP invited artists from all over the world to share what they have the most talent for. The proposals received from the international call for entries for this exhibition were very diverse, since no specific theme was imposed. The participating artists were invited to reflect on what is at the very heart of their practice as a photographer and to show what they are most passionate about. This way, they could fully express what really matters to them and what intrinsically drives them in their quest for images. From experimental techniques to documentary, travel photography or city scapes, the proposed images were various and representative of a global and contemporary approach to the medium. Social, experimental, political, autobiographical, formal and conceptual angles now enter into dialogue in the context of a collective exhibition showcasing new visions of photography from 34 selected artists of 18 different nationalities. The PEP New Talents group show will be on display at B-Part Exhibition in B-Part Am Gleisdreieck Berlin in December 2020.

bottom of page